Odehrálo se:


Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004

♫♫♫   21.4.2018  Studénka, Dělnický dům

Mírně netradičně, oproti dřívějším rokům, jsme již 21. dubna zahráli naším posluchačům ve Studénce v Dělnickém domě.

Pro tu část publika, kteří na naše koncerty chodí pravidelně, jsme si připravili zpestření koncertu, pozváním souboru Pražských tamburašů. Večerem nás provázela paní Magda Hošková.

Jako první se představili Pražští tamburaši, kterým vypomohly tři naše hráčky a to za druhý brač Marci, za třetí brač Janička a na bugárii Hanka. Samozřejmě hrála i Studenecko-Pražská členka Marcelka Hejhalová. A překvapením pro publikum mohl být i náš člen Jindra Foltas, který toto uskupení dirigoval. S polkou Jásavá jim zpěvem pomohla Martina Pituchová.

Následně jsme již nastoupili my se starými Farkaš nástroji, které jsme během koncertu, jak je již naší zvyklostí, vyměnili za nové Sriemsky laděné nástroje. Zpěvem nám pomohly Lucie Schneiderová a Jana Krestová. Zazpíval také Jindra Foltas. Nakonec koncertu jsme si přichystali i společné vystoupení obou souborů.

Pavel

♫♫♫   11.5.2018  Studénka, Dům s pečovatelskou službou

V pátek jsme místo pravidelné zkoušky, vystoupili v Domě s pečovatelskou službou ve Studénce. Dle reakce publika, jsme naším posluchačům zase přispěli trochou radosti do života.

Pavel

♫♫♫   16.5.2018  Studénka, Den města

A už uplynul zase rok a naše město slavilo svůj den.

Byli jsme rádi, že jsme v tak nabitém programu, na kterém hráli například Monkey Business, mohli vystoupit i my a zahrát Všem co nás znají. Možná se našli i ti, co nás třeba nikdy neslyšeli naživo, ale znají třeba jen naši znělku z rozhlasu.

Teď mě zpětně napadá, že jsme mohli studeňákům zahrát na Dni města i naši znělku, asi by jich dost zpozornělo, co se děje, že bude hrát rozhlas.

Tento typ akcí máme totiž rádi, můžeme tak oslovit publikum, které na nás třeba normálně nezavítá, no a ty, kteří si přišli poslechnout hlavně nás, ale vzhledem k typu akce nás neslyšeli úplně kvalitně a zřetelně, bych chtěl pozvat na některý z našich dalších koncertů v Dělnickém domě.

Tam si poslech určitě užijete ještě více.

Pavel

♫♫♫   26.5.2018  Praha, ZŠ Londýnská

V sobotu jsme se vydali do našeho hlavního města pozdravit naše známé z pražského souboru a samozřejmě zahrát jejich skvělému publiku.

Spolu s námi jely i všechny zpěvačky, které s námi aktuálně zpívají - Tedy Marťa, Helča, Janča a Lucka. Zazpíval i Jindra.

Nakonec zahrály oba soubory dohromady.

Pavel

♫♫♫   13.10.2018  Studénka, Obranářský speciál - Radar

Již se stalo tradicí, že si nás pořadatelé Obranářského speciálu zvou, aby jsme zahráli nejen soutěžícím, ale také divákům. Protože se soutěžní program trošku natáhl, hráli jsme již v době, kdy ještě pejskové plnili příkazy.

A tak pozorní diváci mohli pozorovat, jak se kdo vypořádává s výstřelem z pistole. Soutěžící pejsek se ani nehnul, zato my vždycky poskočili. Nevím, jestli takovéto náhodné výstřely nezavedeme i na zkouškách, zkusím to navrhnout.

Pavel

♫♫♫   16.12.2018  Studénka, Dělnický dům

Jeden z adventních víkendů, patří již pravidelně ve Studénce Tamburašům. My jsme za to rádi. Tentokrát jsme si řekli, že vánoční repertoár trošku obměníme. Dle ohlasů, se nám to povedlo. Mezi vánoční písně jsme zařadili i písně jako Batalión od Spirituál kvintetu, nebo píseň z filmu Cirkus Humberto. Zazpíval Jindra Foltas, sestry Meluzínovy, Helenka Olbrechtová a Jana Krestová. Večerem nás provázel Lukáš Pitucha.

Pavel


Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004