Odehrálo se:


Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004

♫♫♫   11.9.2010   Valašské záření 2010 - Vsetín

Každoročně od roku 1999  patří na Vsetíně druhý víkend v září velké kulturně společenské akci nazvané Valašské záření. Ta nabízí veřejnosti tři dny plné koncertů, soutěží, divadla a zábavy, jimiž ožívá celé centrum. Na všech  pódiích se cvičí, zpívá i hraje a kromě známých umělců se divákům představují i taneční, pěvecké či kulturní soubory a sportovní kluby nejen ze Vsetína.

Bohatý program Záření doprovází tradiční jarmark lidových výrobců a řemesel, soutěžní přehlídka regionálních seskupení Valašské žlůvení nebo soutěž družstev ve valašských disciplínách Valachiáda.  Nezřídka se Vsetínští v rámci akce pokouší o nejrůznější rekordy.

K účasti na letošním, v pořadí již 12. ročníku Valašského záření, byl přizván i Tamburašský soubor Brač. V sobotu 11. září účinkoval na tzv. Pódiu Svárov v rámci vystoupení „Vrgorac u mojoj duši“ společně s národopisným souborem z chorvatského města Vrgorac.

Tereza a Martin Ruskovi

 

♫♫♫   26.7. – 6.8.2010   Evropský mládežnický tamburašský kemp 2010

Na přelomu obou prázdninových měsíců proběhl v našem městě  3. ročník Evropského mládežnického tamburašského kempu. Po květnových Dnech balkánské kultury se tak letos již podruhé ve Studénce setkali tamburaši ze zemí bývalé Jugoslávie, Rakouska a České republiky.

Co to vlastně takový tamburašský kemp je? Evropský tamburašský svaz, který sídlí v bosenské Banja Luce, pořádá již třetím rokem desetidenní hudební soustředění pro mladé tamburaše ve věku od 15 do 23 let. Studéneckému souboru byla jako pořadajícímu udělena v tomto smyslu výjimka. Každoročně se tak setkává okolo padesáti mladých hudebníků, kteří se zajímají o hru na tamburu a vzniká tak tzv. Evropský mládežnický tamburašský orchestr. Zde se pak pod vedením zkušených instruktorů – většinou profesorů místních hudebních škol či akademií – zdokonalují ve hře na tyto svérázné nástroje, předávají si vzájemně zkušenosti a navazují nová přátelství a vzájemné kontakty mezi soubory. Výsledky desetidenní práce pak hudebníci předvedou na koncertě pro veřejnost, který každý ročník Kempu uzavírá. Orchestr pak  v průběhu roku vystupuje až do zahájení dalšího ročníku Kempu.

První ročník Evropského mládežnického tamburašského kempu proběhl v roce 2008 v Banja Luce, druhý pak v černohorské Pljevlji. Poté oslovil Evropský tamburašský svaz město Studénka s nabídkou uspořádat třetí ročník Kempu právě u nás.

A tak se do Studénky během pondělka 26. července sjelo zhruba pětatřicet mladých tamburašů a pět dirigentů z Chorvatska, Slovinska, Černé hory, Srbska a Rakouska. Od úterka se k nim přidalo i patnáct členů našeho souboru Brač a společně jsme zahájili osmidenní zkouškový maratón v prostorách školy na ulici Sjednocení. Výuka probíhala každý den vždy ve dvou tříhodinových blocích. Během opravdu náročných zkoušek jsme tak společně nacvičili celkem šestnáct skladeb, které si pro nás naši lektoři připravili.

Avšak každé takové soustředění není jen o práci. Proto Městské kulturní středisko připravilo pro všechny účastníky Kempu program pro volnočasové aktivity – bowling, bazén, možnost návštěvy posilovny, spiningu, návštěvu diskotéky v Černé perle a dva celodenní výlety. První z nich byl naplánován na Hukvaldy, kde jsme si s našimi přáteli prohlédli památník Leoše Janáčka, navštívili hukvaldský hrad a seznámili se s výrobou cimbálů v malé dílně v nedalekém Myslíku. V neděli jsme se pak společně vydali do Technického muzea v Kopřivnici a přes Bílou horu do Štramberka, jehož architektura našim hostům doslova učarovala.

Stejně jako oba předchozí, i letošní ročník Evropského mládežnického tamburašského kempu vyvrcholil veřejným koncertem. Ve čtvrtek 6. srpna tak mohlo početné publikum na Náměstí republiky vyslechnout výsledky našeho společného úsilí. Pod vedením všech pěti dirigentů zaznělo všech šestnáct skladeb.

V pátek 7. srpna se pak naši zahraniční hosté rozjeli zpět do svých domovů. Věříme, že si ze Studénky odvezli jen samé hezké a pozitivní vzpomínky na krásných jedenáct dní, které prožili společně s našim souborem.

Ti z vás, kteří se o náš soubor zajímají a navštěvují naše vystoupení vědí, že se od minulého roku kromě hry na tradiční tamburašské nástroje učíme i hře na nástroje nové, které jsou zcela odlišné a mnohem náročnější. Proto bychom chtěli za nás dva a za celý Tamburašský soubor Brač poděkovat městu Studénka za to, že nabídku Evropského tamburašského svazu přijalo a umožnilo nám tak získat mnohé cenné zkušenosti a zdokonalit se ve hře na tyto nové nástroje. Naše poděkování patří i Městskému kulturnímu středisku a všem, kteří se na přípravách a zdárném průběhu Kempu podíleli.

Tereza a Martin Ruskovi

♫♫♫    12.6. 2010 Den města ve Studénce

 

♫♫♫    22. – 23.5.2010   21. Festival tamburašských orchestrů Srbska

Srbské město Ruma, které leží asi 50 km západně od Bělehradu, bylo letos už po jednadvacáté pořadatelem festivalu, kterého se účastní většinou jen srbské tamburašské orchestry. Tentokrát to byly soubory z Rumy, Šapca, Stare Pazove, Nového Sadu, Bělehradu, Jaše Tomića a Subotice. Jako hosté kromě nás vystupovali nám velice dobře známí tamburaši z chorvatského Osijeku a bosenské Banja Luky.

Na místo jsme dorazili už v pátek navečer. V prostorách kulturního domu nás uvítal místostarosta města a po malém občerstvení v podobě místních specialit jsme se odjeli v doprovodu dirigenta tamburašů z Rumy Boška Bogičeviće ubytovat. Velkým překvapením pro řidiče našeho autobusu a ostatně i pro nás byl policejní doprovod, který nám zajišťoval plynulý průjezd městem. Dva roky nová restaurace a zároveň hotel Borkovac je umístěn v rekreační oblasti na okraji města a zapůsobil na nás velice dobrým dojmem. Vybavení nadstandardní, jídlo výborné, personál velice příjemný.

V sobotu nás čekal nabitý program. Už v 8 hodin ráno nás čekali v bělehradské televizi RTS 1 (Radio televizija Srbije), kde jsme účinkovali na živo ve vysílání pořadu, který se pravidelně vysílá na tomto nejsledovanějším srbském televizním kanálu každý týden v sobotu a neděli dopoledne. Trochu nám to připomínalo naše pořady Dobré ráno, které můžeme u nás vidět ve všední dny ráno na ČT 1 nebo na Nově. Vystupovali jsme nejen jako tamburaši, ale hráli jsme i obecenstvo, a tak jsme si plně vychutnali celou atmosféru televizního natáčení.

Po návratu do Rumy a po obědě jsme si dvě hodinky odpočinuli a pak už nastaly přípravy na hlavní festivalový program. Po nezbytných zvukových a technických zkouškách začal v 19.30 galavečer. Program zahájil místní tamburašský soubor mladých a po něm jsme nastupovali my. Úspěch byl veliký, po odehrání skladby U pećini posluchači v hledišti dokonce skandovali. Po koncertě následovala společná večeře a jako vždy při těchto akcích - „druženje“, které se značně protáhlo.

V neděli jsme se chtěli dopoledne vydat na cestu domů, ale náš věrný průvodce Boško nám doporučil návštěvu alespoň jednoho z osmnácti klášterů, které byly vystavěny v nedalekém okolí Srby, kteří v 15. století začali obývat tuto krajinu po ukončení nadvlády Turků. Nelitovali jsme. Pro většinu z nás to byla jedinečná příležitost dovědět se něco o pravoslavnému učení, a tak jsme tentokrát Srbsko opouštěli zase bohatší o další velkolepé zážitky.

Miloslav Grohmann

♫♫♫    7.– 9.5.2010   IV. Balkánské dny kultury Studénka

Po zkušenostech uplynulých let i letošního jara můžeme s jistotou potvrdit, že každoroční přehlídka evropských tamburašských orchestrů je v našem městě jedna z nejnavštěvovanějších a nejúspěšnějších kulturních akcí.

Letos jsme do Studénky pozvali dva menší tamburašské soubory, jeden z nám známého chorvatského Osijeku pod vedením Slavena Batorka a jeden z rakouského Welsu, se kterým jsme zatím neměli tu čest. Připravili jsme jim program od pátku 7.května do neděle 9.května tak, aby měli možnost poznat i okolí města Studénky a také předvést svoje umění v našem kraji.

V pátek vystoupili tamburaši z Chorvatska v koncertním sále lázní Klimkovice a v sobotu dopoledne se představily oba soubory ve Studénce na náměstí Republiky, kde se díky pěknému počasí dostavil slušný počet fanoušků tamburašské hudby.

< Slavnostní galavečer v Dělnickém domě zahájil místostarosta města Studénky Miroslav Havránek a ředitel MěKS Vladan Jílek. Úvod patřil společně s půvabnými mažoretkami „Petra“ ze Studénky nám. Po nás vystupovali Rakušané, pak Chorvati a na závěr jsme všichni společně zahráli pod vedením Slavena Batorka skladbu „Ciganski uranak“. Na to, že jsme si ji společně zahráli jen na zvukové zkoušce před koncertem, myslím, že nedopadla nejhůř. Což ostatně i obecenstvo potvrdilo svým potleskem.

Společná večeře i pozdější neformální posezení se zábavou do pozdních nočních hodin se už staly samozřejmostí všech těchto společných tamburašských akcí, které znamenají nejen výměnu zkušeností, vzájemných nabídek na společná setkání, ale především navázání nových přátelství s lidmi, se kterými nás pojí společný zájem – hudba. A hudba, jak někdo někdy řekl, nezná hranic.

Škoda jen, že v neděli dopoledne, když naši hosté koncertovali na náměstí ve Štramberku, pršelo. O to víc oceňujeme zájem všech Štramberáků (nebo možná i přespolních), kteří si tamburaše přišli i tak poslechnout. Příště to určitě vyjde.

Miloslav Grohmann

 

23.4.2010   Večer úspěšných

 
Město Studénka každoročně pořádá slavnostní večer, na kterém na základě návrhů z řad spoluobčanů vyhodnocuje nejúspěšnější občany města za uplynulé období v různých oblastech. Absolutním vítězem s titulem „Osobnost města“ se stala paní Milena Zedníčková za celoživotní působení v oblasti školství a kultury, hudbě se věnovala nejen jako učitelka, ale i jako aktivní hráč v hudebních souborech, tamburašský nevyjímaje. Ocenění převzala od starosty města Ladislava Honuska.

Paní Milenko, ze srdce Vám blahopřejí a za vše, co jste pro nás vykonala, děkují všichni současní i bývalí tamburaši ze Studénky.

Miloslav Grohmann

 

17.4. – 18.4.2010   VI. Mezinárodní konference „Evropski dani tambure 2010“

 
Na pozvání Evropského tamburašského svazu jsem se zúčastnil další mezinárodní tamburašské konference. Během dvoudenního jednání v prostorách rektorátu univerzity v bosenské Banja Luce jsem se měl příležitost pohovořit i s dalšími zástupci tamburašských souborů ze Slovinska, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Makedonie, Rakouska a samozřejmě domácí z Bosny a Hercegoviny. Hlavním bodem programu bylo zhodnocení druhého ročníku Evropského mládežnického soustředění „Pljevlja 2009“, které přednesl Emir Prekić z Černé Hory. V sobotu večer jsme byli pozváni na slavnostní koncert Tamburašského orchestru RKUD Pelagič z Banja Luky a Evropského mládežnického tamburašského orchestru, ve kterém hrají i tři tamburaši ze Studénky. Druhý den jsem zúčastněným podal informaci o průběhu příprav a zajištění třetího ročníku této mládežnické akce, která se letos uskuteční v průběhu letních prázdnin ve Studénce.

Miloslav Grohmann

 

↕↕↕    29.1. - 31.1.2010    Herní soustředění, Studénka

 
Je to přesně rok, co na naše pozvání přijel do Studénky náš kamarád Franjo Slavko Batorek, aby nás začal učit hrát na nové tamburašské nástroje tzv, Srijemski systém. A bylo na čase si nadělit další lekci. Puchýře na palcích (Franjo všem prstům říká palec) už ztvrdly, tak tady můžu napsat o 12 hodinách tvrdého hraní. Přivezl nám nové partitury, které krok po kroku zlepšují naši techniku. A skladby jsou to opravdu SUPER. A jaké? To přece uslyšíte na našem dalším koncertě!

Martin Grohmann

 

♫♫♫    15.1.2010    Novoroční koncert, Studénka

 
I letos jsme si pro své nejvěrnější posluchače připravili novoroční koncert. A i letos jsme si nachystali překvapení. Pozvání k vystoupení přijala Cimbálová muzika Pramínky. Seskupení mladých a sympatických hudebníků z Kopřivnice. Jsem velmi rád, že přijeli zrovna oni. Cimbálový žánr zná téměř každý. Slyšet ale zahrát třeba rockovou baladu nebo hudbu klasickou zrovna cimbálovou muziku je zážitek, který se každému nepoštěstí zažít.

My jsme se samozřejmě taky snažili. S příchodem nových nástrojů objevujeme i nový repertoár. Předvedli jsme mimo jiné 2 skladby, které dokážou silně zaujmout. Píseň od Francise Lai z filmu Love Story a Valcer No. 2 od Dmitrije Šostakoviče.

A velké překvapení na závěr. Společné vystoupení cimbálovky s tamburaši. Že si to nedokážete představit? Chyba, že jste na koncertě nebyl, ale kdo ví, třeba to nebylo naposledy.

Martin Grohmann


Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004