Historie nástrojů


Tambura - Tamburica

    Původ tambury je v Jugoslávii, prapůvodní egyptský nástroj pantur ve Španělsku vyvinutý v kytaru, v Itálii v mandolínu, na západě Evropy v loutnu, v Rusku v balalajku a na Balkáně v tamburu. Americké označení tambur je tamburica. Tento název se používá nejen v USA a Kanadě, ale i v Rakousku, Srbsku a Slovinsku.

    logo Eduard Vondráček z dutin nástrojeTamburašské nástroje se vyráběly tzv. chorvatským způsobem, to znamená, že nástroje jsou dlabány z jednoho kusu javorového dřeva. Tyto nástroje vyráběly i některé firmy v českých zemích, např. Eduard Vondráček v Praze nebo Pavel Žalud v Terezíně. Obě firmy vyráběly nástroje velmi kvalitní, kterým se mnohdy původní nástroje pocházející z Jugoslávie ani nevyrovnaly. Po 2. svět. válce nastal nedostatek nástrojů a začaly se vyrábět tzv. lepené tambury.  Lepené nástroje byly nekvalitní, měly docela jiný zvuk a zněly slabě.  

    Náš soubor hraje pouze na původní dlabané nástroje, které byly vyrobeny v meziválečných letech. Na nástroje, které se již běžně neprodávají, tvoří většinou depozitáře muzeí (v Litvínově) nebo soukromé sbírky.

    BračDnešní tambury prošly dosti složitým vývojem. Nosnou melodii v souboru hraje nástroj s označením PRIM nebo taky BISERNICE. Tvarem připomíná Brač I., má však kratší krk, 6 strun různě laděných, což umožní hráči jednodušším způsobem vyhrát melodii.Prim Moderní BRAČ tvarem připomíná Bugarii, opět má více strun různě laděných a hraje druhý hlas. V souborech se dále objevuje nástroj zvaný ČELO nástupce Brače IV a ČELO BERDE, který je víceméně nástupce Berdeta. Doprovodné nástroje BERDE a BUGARIE jsou stále stejné.

[nahoru]