Jubilanti - květen

Noc kostelů – červen

Koncert s Pražskými tamburaši – červen

Soustředění v Zarazicích s vystoupením – srpen