Pavel Piša

berde/bas


Jaké je tvoje civilní povolání? - projektant elektro   Navštěvoval jsi v minulosti ZUŠ? - Ne
Umíš hrát na jiný než tamburašský nástroj? - Ne Na který Tamburašský nástroj hraješ? - berde, bas
Jak ses dostal k tamburašům? - přes třídního učitele na ZŠ, který je stále členem a který tehdy dělal nábor V kterém roce jsi začal chodit do tamburašů? - 1994